Leczenie gnatologiczne

Gnatologia to nowoczesna dziedzina stomatologii, która bada związek między narządami i tkankami szczęki oraz układami zębowymi, obejmując zarówno normę, jak i różne patologie. Ta nauka bada fizjologiczne cechy układu szczęki i zębów, ściśle współpracując ze wszystkimi innymi dziedzinami stomatologii, takimi jak ortodoncja, protetyka i inne. Zasady gnatologii są uwzględniane w każdym procesie leczenia stomatologicznego, ponieważ zapewniają kompleksowe podejście do zdrowia jamy ustnej.

Głównym punktem wyjścia każdej rekonstrukcji okluzyjnej jest leczenie gnatologiczne. Obejmuje ono ocenę i terapię mającą na celu przywrócenie prawidłowej funkcji oraz harmonii układu stomatognatycznego, co jest kluczowe dla skutecznego i trwałego leczenia pacjentów. Gnatologia odgrywa zatem istotną rolę w planowaniu i realizacji leczenia, pomagając zrozumieć i zarządzać interakcjami między zębami, mięśniami i stawami skroniowo-żuchwowymi, co prowadzi do poprawy wyników leczenia stomatologicznego i ogólnego zdrowia pacjenta.

Każda interwencja stomatologiczna, niezależnie od jej charakteru, powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem indywidualnych cech szczęki i twarzy pacjenta. Jest to szczególnie ważne w kontekście kompleksowej rekonstrukcji zębów w układzie szczękowo-żuchwowym. Niewłaściwie wykonane leczenie ortopedyczne, ortodontyczne, terapeutyczne lub jakiekolwiek inne może prowadzić do szeregu problemów w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego i żuchwy. Objawy tych problemów mogą obejmować ból szczęki i górnej części twarzy, uczucie mrowienia w kościach, napięcie mięśni szczęki, ograniczenie możliwości szerokiego otwarcia ust oraz dźwięki szumu w uszach.

Gnatolog specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu problemów związanych z nieprawidłową funkcją układu stomatognatycznego. Potrafi on szybko zidentyfikować przyczynę problemów, przywrócić harmonię w jamie ustnej oraz przeanalizować wszystkie istniejące problemy zdrowotne pacjenta w kontekście zależności przyczynowo-skutkowych. Gnatolog może również zaproponować najnowocześniejsze i optymalne metody leczenia patologii.

Jednym z głównych celów gnatologii jest leczenie bruksizmu, czyli nadmiernego napięcia mięśni biorących udział w ruchu żuchwy, prowadzącego do zużycia twardej tkanki zęba (szkliwa). Inne cele obejmują prostowanie uzębienia oraz przywracanie prawidłowej wysokości łuku zębowego. Leczenie bruksizmu często trwa od 4 do 6 miesięcy i zazwyczaj obejmuje stosowanie specjalnych przezroczystych nakładek, które zakłada się na zęby żuchwy. Nakładki te są wygodne dla pacjenta i pomagają w zmniejszeniu napięcia mięśniowego oraz ochronie zębów przed dalszym zużyciem.

Kiedy rozpocząć leczenie gnatologiczne?

U pacjentów wymagających leczenia gnatologicznego problemy z narządami i tkankami szczęki oraz zębów mogą objawiać się różnorodnymi objawami.

Symptomy związane z problemami w obrębie narządu żucia i stawów skroniowo-żuchwowych mogą obejmować:

 • Trzaski i chrupanie stawów skroniowo-żuchwowych: Dźwięki słyszalne podczas ruchów żuchwy, takie jak trzaski, chrupanie czy klikanie, mogą wskazywać na dysfunkcję stawów.
 • Ograniczenie otwierania ust: Trudności z pełnym otwarciem ust mogą sugerować problemy ze stawami lub mięśniami żucia.
 • Tor otwierania odbiega od prostoliniowego – zbaczanie żuchwy przy otwieraniu: Nieprawidłowy tor ruchu żuchwy podczas otwierania ust, z jej zbaczaniem na boki, może być objawem dysfunkcji stawów.
 • Zaburzenie proporcji twarzy: Asymetria lub zmiana proporcji twarzy może być wynikiem problemów w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Bolesność otwierania ust: Ból odczuwany podczas otwierania ust może wskazywać na problemy z mięśniami żucia lub stawami.
 • Gwizdanie i szum w uszach: Tinnitus, czyli dźwięki takie jak gwizdanie czy szum w uszach, może być związane z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Ból głowy, szczególnie rano: Bóle głowy, zwłaszcza rano, mogą być wynikiem bruksizmu (zaciskania zębów i zgrzytania nimi podczas snu).
 • Ból mięśniowy lub stawowy w okolicach stawów skroniowo-żuchwowych, żuchwy, skroni: Ból w tych obszarach może wskazywać na napięcie mięśniowe lub problemy ze stawami.
 • Wady zgryzu i wady szkieletowe: Problemy z ustawieniem zębów (wady zgryzu) i nieprawidłowości w budowie szkieletu mogą wpływać na funkcjonowanie narządu żucia.

Jeżeli u pacjenta występuje jeden lub więcej z wymienionych objawów, konieczne jest leczenie gnatologiczne. W takim przypadku należy zaplanować wizytę u gnatologa, aby dokładnie zbadać jamę ustną pacjenta. Dodatkowo, może być wskazane wykonanie diagnostycznego zdjęcia RTG okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, aby uzyskać pełny obraz stanu narządów i tkanek oraz określić odpowiedni plan leczenia.

Leczenie gnatologiczne i ortodontyczne młodzieży.

Leczenie ortodontyczne za pomocą aparatu ortodontycznego lub nakładek i płytek jest obecnie szeroko stosowane u nastolatków. Jest skuteczne w każdym wieku, ale najczęściej stosuje się je do 14 lat, ponieważ w tym czasie narządy jamy ustnej i kości twarzy są jeszcze w procesie wzrostu, a zęby są bardziej „podatne” na układanie we właściwej pozycji.

W młodym wieku kontakty zębów ulegają ciągłym zmianom w trakcie zmiennego zgryzu. Dlatego w celu uzyskania pożądanego efektu zaleca się rozpoczęcie nadzoru i leczenia gnatologicznego w połączeniu z leczeniem ortodontycznym. W ostatniej fazie leczenia ortodontycznego, począwszy od 13-14 lat, szczególny nacisk kładzie się na harmonizację zgryzu i funkcji narządu żucia.

Koordynacja leczenia ortodontycznego z gnatologicznym jest kluczowa dla osiągnięcia stabilnych i zdrowych rezultatów. Pozwala to na wczesne wykrycie i korekcję ewentualnych dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) oraz zapewnia, że okluzja (zgryz) jest funkcjonalna i zrównoważona

Jak przebiega leczenie gnatologiczne?

W pierwszym etapie leczenia konieczne jest poinformowanie pacjenta, ponieważ większość pacjentów nie ma bezpośredniej wiedzy na temat tej nowej dziedziny stomatologii. Po wystąpieniu objawów pacjent powinien skonsultować się z gnatologiem.

Diagnostyka Gnatologiczna

Metody diagnostyczne

 1. Palpacyjne badanie mięśni, stawów oraz wywiad medyczny
  • Podstawowe badanie fizykalne obejmujące ocenę napięcia mięśni żucia oraz stawów skroniowo-żuchwowych poprzez palpację.
  • Wywiad medyczny w celu zebrania informacji o objawach, historii choroby oraz stylu życia pacjenta.
 2. Kondylografia:
  • Badanie ruchów stawu skroniowo-żuchwowego za pomocą urządzenia rejestrującego tor ruchu głów żuchwy (kłykci).
  • Pozwala na ocenę funkcji stawów podczas ruchów żuchwy.
 3. Analiza zdjęcia cefalometrycznego:
  • Rentgenogram boczny czaszki służący do oceny relacji kostnych i zębowych w obrębie twarzoczaszki.
  • Umożliwia ocenę proporcji twarzy oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości anatomicznych.
 4. Szynoterapia
  • Stosowanie szyn relaksacyjnych lub stabilizujących, które pomagają w redukcji napięcia mięśniowego i poprawie funkcji stawów skroniowo-żuchwowych.
  • Szyny są indywidualnie dopasowane do potrzeb pacjenta.
 5. Właściwe leczenie gnatologiczne
  • Indywidualnie dobrane leczenie mające na celu korektę zgryzu, stabilizację stawów oraz poprawę funkcji mięśni żucia.
  • Może obejmować zarówno metody zachowawcze, jak i interwencyjne.
 6. Badanie rezonansem magnetycznym stawów skroniowo-żuchwowych:
  • MRI (rezonans magnetyczny) pozwala na szczegółową ocenę tkanek miękkich, takich jak krążki stawowe oraz mięśnie otaczające staw.
  • Umożliwia wykrycie patologii, takich jak przemieszczenia krążków czy zmiany zapalne w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.
 7. Trójwymiarowe zdjęcie rentgenowskie (3D)
  • Trójwymiarowe zdjęcie rentgenowskie zapewnia szczegółowe obrazy obu stawów skroniowo-żuchwowych w milimetrach.
  • Pozwala na dokładną ocenę stanu kostnych struktur anatomicznych kości szczęk i stawów skroniowo-żuchwowych.
  • Umożliwia precyzyjną diagnozę wszelkich nieprawidłowości strukturalnych, takich jak deformacje kostne, zmiany zwyrodnieniowe czy przemieszczenia.

 

Indywidualny Plan Leczenia

Ustalanie planu leczenia

W kolejnym etapie gnatolog ustala indywidualny plan leczenia pacjenta. Plan ten jest dostosowany do specyficznych potrzeb pacjenta, uwzględniając wyniki badań diagnostycznych oraz szczegółową analizę problemów zdrowotnych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie optymalnego planu terapeutycznego, który może obejmować różne formy leczenia, takie jak:

 • Korekcja zgryzu: Poprawa ustawienia zębów, ich wysokości i relacji między łukami w celu uzyskania prawidłowej funkcji żucia i estetyki.
 • Usunięcie przedwczesnych kontaktów zgryzowych
 • Odbudowa fizjologicznego położenia głowy żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych
 • Leczenie endodontyczne: Leczenie kanałowe zębów w celu usunięcia infekcji i zachowania zębów w jamie ustnej.
 • Leczenie protetyczne: Odbudowa brakujących zębów za pomocą koron, mostów, implantów lub protez.
 • Leczenie zaburzeń zgryzu we współpracy z ortodontą

Edukacja Pacjenta

Informowanie o przebiegu leczenia

Ważnym elementem leczenia jest edukacja pacjenta na temat jego stanu zdrowia oraz planowanych procedur. Pacjent powinien być świadomy:

 • Znaczenia i celów diagnostyki: Jakie badania są wykonywane i dlaczego są istotne.
 • Przebiegu leczenia: Jakie etapy leczenia go czekają i jakie mogą być ich efekty.
 • Zalecenia dotyczące profilaktyki: Jak dbać o zdrowie jamy ustnej w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Poinformowany pacjent jest bardziej zaangażowany w proces leczenia, co zwiększa szanse na jego sukces i długotrwałe efekty zdrowotne.